Παραδείγματα σχεδίων εγκατάστασης

Εικονογραφημένο παράδειγμα της εγκατάστασης της μονάδας.

Εδώ είναι ένα εικονογραφημένο παράδειγμα για το πώς να εγκαταστήσετε ένα TuningBox®. Η μέθοδος

σύνδεσης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, ο βαθμός δυσκολίας είναι μεταβλητός, αλλά παραμένει

«εφικτό» ακόμη και χωρίς οποιαδήποτε τεχνολογική τεχνογνωσία.

1. Ανοίγετε το καπό

2.Βγάζετε το καπάκι μηχανής

3. Τοποθετήστε τον αυθεντικό σύνδεσμο της αντλίας

4.Αντικαταστήστε με υποδοχή Tuningbox® (συνδέστε το Tuningbox® σαν μια απλή επέκταση)

5. Αυτό είναι, το TuningBox είναι συνδεδεμένο.

6. Επανατοποθετήσετε το καπάκι μηχανής