Η Ασφάλεια Πρώτα

Όταν μιλάμε για την ασφάλεια εδώ, μιλάμε φυσικά για την ασφάλεια της μηχανής σας, αλλά δεν ξεχνάμε τη σημασία της ασφάλειας της οδήγησης: Είναι επιτακτική ανάγκη κατά τη χρήση της μονάδας, να παραμένει ασφαλής η οδήγηση. Η μονάδα Ε & Α που εργάζονται για το Tuning Box έχει κυρίαρχο γνώμονα αυτό.

Το TuningBox® κάνει την ασφάλεια προτεραιότητα

H προστασία του Turbo μαζί με όλα τα άλλα αυθεντικά συστήματα ασφαλείας παραμένουν λειτουργικά.

Εάν τα ηλεκτρονικά TuningBox® ανιχνεύσουν το παραμικρό πρόβλημα λειτουργίας, το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική του σύνθεση.

Η πίεση ψεκασμού εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τον αρχικό υπολογιστή, σύμφωνα με την ταχύτητα του κινητήρα, και ως εκ τούτου του πεντάλ γκαζιού.

Η πίεση turbo εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τον αρχικό υπολογιστή. Το turbo επιπλέον, δεν υπόκεινται σε μηχανικές καταπονήσεις μεγαλύτερες από οποιαδήποτε του αυθεντικού κινητήρα.

Για να εξασφαλιστεί η διακριτικότητα, μόλις αφαιρέσετε τη μονάδα, κανένα ίχνος του δε θα βρεθεί στον κινητήρα ή στην αρχική μνήμη του υπολογιστή.

Το TuningBox® συνδέεται μόνο με αυθεντικά φις που έχουν σχεδιαστεί για την αγορά του αυτοκινήτου, και ποτέ δεν χρησιμοποιεί διαφορετικές συνδέσεις. Η σωστή σύνδεση και σφράγιση ως εκ τούτου, είναι εγγυημένη.